Kursy paralotniowe. Nauka latania na paralotniach.


Szkolenie do "świadectwa kwalifikacji pilota paralotni" odbywa się w dwóch etapach. Ponieważ w Polsce system szkolenia jest ujednolicony, każdy z etapów mozna ukończyć w innej szkole. Mamy zatem możliwość kontynuacji nauki w różnych ośrodkach posiadajacych certyfikat ULC w zależności od upodobania.

 

Poszczególne etapy szkolenia w naszej Szkole opisane są szczegółowo pod odpowiednimi klawiszami paska menu

 

Po uzyskaniu "Świadectwa Kwalifikacj" piloci paralotniowi mogą zdobywać uprawnienia dodatkowe do których należą :

 

1. Uprawnienie do lotów / PPG/ - loty z napędem

2. Loty z pasażerem  /CP/ - loty w tandemie

 

Osobną kategorią uprawnień są te które nie są wpisywane do świadectwa kwalifikacji, a wymagane przepisami. Są to :

 

1. Uprawnienie do wykonywania lotów holowanych

2. Uprawnienie do kierowania startami holowanymi

3. Uprawnienie operatora wyciągarki

 

Sposób ich uzyskania w naszej Szkole opisany jest również pod odpowiednim klawiszem menu.